5 Contoh Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Semua Acara

Contoh Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Semua Acara | MC itu singkatan dari Master of Ceremony atau yang biasa disebut pembawa acara.

Tugasnya adalah ngarahin jalannya acara dari awal sampai akhir. MC juga harus bertanggung jawab buat jaga acara lancar dan sesuai jadwal yang udah dibuat.

Jadi MC nggak gampang, karena MC bakal jadi tumpuan utama di acara dan harus bisa improvise juga. Apakah ada contoh teks MC bahasa sunda singkat?

Bolehkan MC Menggunakan Bahasa Sunda?

Bolehkan MC Menggunakan Bahasa Sunda?

Ya, MC (Master of Ceremony) dapat menggunakan bahasa Sunda dalam menjalankan tugasnya. MC merupakan orang yang memandu jalannya acara dari awal hingga akhir, dan biasanya juga memastikan bahwa acara berlangsung lancar sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Dalam melakukan tugasnya, MC dapat menggunakan bahasa Sunda atau bahasa lainnya, tergantung pada kebutuhan acara dan pilihan MC sendiri.

Namun, perlu diingat bahwa MC harus memahami bahasa yang digunakan dan harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas kepada audiens.

Selain itu, MC juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan acara, serta mampu melakukan improvisasi jika diperlukan.

Sebaiknya MC juga memperhatikan konteks dan audiens yang akan dihadapi. Jika audiens mayoritas bukan penutur bahasa Sunda, maka lebih baik untuk menggunakan bahasa yang lebih umum dan mudah dipahami oleh mereka.

Namun, jika audiens mayoritas penutur bahasa Sunda, maka penggunaan bahasa Sunda dapat menjadi pilihan yang tepat.

Selain itu, MC juga harus memperhatikan tata krama dan etika yang harus dijaga dalam menyampaikan pesan, terlepas dari bahasa yang digunakan. Sebagai MC, Anda harus memahami dan menghargai budaya dan kebiasaan setempat, serta memperlakukan semua orang dengan hormat.

Jadi, dalam menjalankan tugasnya sebagai MC bahasa sunda, sebaiknya MC memperhatikan berbagai faktor tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi acara yang diadakan.

Acara yang Menggunakan Bahasa Sunda

Acara yang Menggunakan Bahasa Sunda

Ada beberapa jenis acara yang dapat menggunakan MC bahasa Sunda, diantaranya:

 1. Pernikahan: Acara pernikahan biasanya menggunakan bahasa Sunda dalam prosesi pernikahan, seperti dalam acara pemberkatan, pemakaian baju adat, dan lain-lain.
 2. Upacara adat: Beberapa upacara adat di daerah Sunda juga menggunakan bahasa Sunda, seperti upacara pasar kemis, upacara sambutan hari raya, dan lain-lain.
 3. Acara keagamaan: Beberapa acara keagamaan di daerah Sunda juga menggunakan bahasa Sunda, seperti shalat tarawih, tausiyah, dan lain-lain.
 4. Acara sosial: Beberapa acara sosial di daerah Sunda juga menggunakan bahasa Sunda, seperti acara ramah tamah, acara lomba, dan lain-lain.
 5. Acara hiburan: Beberapa acara hiburan di daerah Sunda juga menggunakan bahasa Sunda, seperti acara pementasan drama, musik, dan lain-lain.

Baca juga: 10+ Contoh Teks MC Formal dan Non Formal

Contoh Teks MC Bahasa Sunda Singkat

Hei, coba cek nih Contoh Teks MC Bahasa Sunda Singkat dan lengkap. Bisa diatur sesuai kebutuhan acara kamu.

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Keluarga

Simkuring hayang nyebutkeun hormat ka sadaya jalma anu dipikahormat, tepina ka bapa jeung mama, sarta ka sadaya keluarga anu dipikacinta. Simkuring ogé hayang nyebutkeun rasa sukur ka Gusti anu nyadiakeun berkah sarta keberkahan-Na sahingga simkuring bisa nyumpul dina acara (nami acara) di padumukan (nami keluarga).

Dina kasempetan ieu, simkuring ogé hayang nyebutkeun hormat ka sadaya anu hadir, pikeun ngajaga ikatan silaturahmi simkuring kuat jeung rekat. Ku kituna, simkuring bakal mimiti acara kahiji (acara terus nuturkeun jadwal).

(Acara rengse) Alhamdulillah, acara rengse nepi ka akhir. Mudah-mudahan acara ieu bisa diteruskeun unggal bulan atawa unggal taun pikeun ngajaga duduluran simkuring.

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Pengajian

Puji sinareng sukur sanggakeun ka Allah nu maha kawasa di alam semesta sareng mung ka Anjeunna urang nyuhunkeun pitulung dina sagala urusan dunya sareng akherat. Sholawat sinareng salam tetep dilimpahkeun ka para Nabi sareng Rosul anu mulya, oge ka kulawarga sareng sahabatna.

Anu dipihormat, Ustadz/Kiyai ….(Sebutkeun ngarana) anu parantos kersa hadir dina wengi ieu.

Anu dipihormat, ….(Sebutkeun ngarana) salaku Pa Lurah

Para tamu undangan anu dipikahormat, nyuhunkeun dihapunten upami teu tiasa disebatkeun hiji-hiji tapi henteu ngirangan rasa hormat ka sadayana.

Sumangga (Sebutkeun aran nu jadi MC) bade ngaos jadwal bacaan wengi ayeuna:

 • Bubuka
 • Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
 • wilujeng sumping
 • Ceramah Ustadz/Kiyai anu langsung ditutup ku do’a
 • Panutup

Pikeun ngabuka ieu acara, hayu urang sasarengan ngawitan ku maos Basmalah, Bismillahirrohmanirrohim.

Saterasna, bacaan ayat suci Al-Qur’an bakal dibacakeun ku (Sebutkeun ngarana)

Urang ngucapkeun hatur nuhun.

Salajuna, Wilujeng sumping anu kahiji dibawakuen ku (Sebutkeun ngarana)

Urang ngucapkeun hatur nuhun.

Saterasna, Wilujeng sumping anu ka dua dibawakeun ku pak lurah

Urang ngucapkeun hatur nuhun.

Salajengna, urang lebet kana acara poko, nyaeta ceramah Ustaz/kiyai (Sebutkuen ngarana) anu langsung ditutup ku do’a. Pak Ustaz, mangga.

(acara inti)

Alhamdulillah parantos dugi ka ahir acara. Hatur nuhun ka Pak Ustaz anu parantos masihan ceramah sareng seratan ka sadayana.

Simkuring oge hatur nuhun profusely pikeun hadir anjeun dina program bacaan wengi ayeuna.

Abdi salaku MC sareng panitia anu tugasna, nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Urang pamit.

Wassalamualaikum wr. wb.

Baca juga: 5+ Contoh Teks Pembukaan MC yang Menyenangkan

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Pernikahan

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Pernikahan

Wilujeng enjing sareng wilujeng sumping simkuring saparakanca ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa ngahadiran upacara panganten (….) sareng (….). Neuteup ramo sareng ngaos sukur ka hadirat Ilahi Rabbi anu parantos marengan léngkah-léngkah para hadirin dina acara Ijab Kabul putri Bapak (…) sareng Ibu (…), sareng ogeh (…) putra Bapak sareng Ibu (…).

Dinten ieu Senen kaping 14 Nopémber 2022 insya Allah bade dilangsungkeun acara akad nikah (…) sareng (…). Sangkan prosesi Kabul Ijab tiasa lancar, hayu urang sasarengan tunduk sareng maos basmalah.

“Bismillahirrahmanirrahim.”

Hadirin sadayana, susunan acara akad nikah dinten ieu nyaeta:

 • Wilujeng sumping ti panganten lalaki
 • Rangkaian upacara kawinan jeung prosesi doa anu baris dipingpin ku Bapak (…) salaku
 • Penghulu Cipamokolan
 • Sungkeman
 • Panutup

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Akad Nikah

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Wilujeng enjing sareng wilujeng sumping simkuring saparakanca ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa ngahadiran upacara panganten (….) sareng (….)

Neuteup ramo sareng ngaos sukur ka hadirat Ilahi Rabbi anu parantos marengan léngkah-léngkah para hadirin dina acara Ijab Kabul (…) putri Bapak (…) sareng Ibu (…), sareng ogeh (…) putra Bapak sareng Ibu (…)

Dinten ieu Ahad ping 29 Mei 2022 insya Allah bade dilangsungkeun acara akad nikah (…) sareng (…) Sangkan prosesi Kabul Ijab tiasa lancar, hayu urang sasarengan tunduk sareng maos basmalah. “Bismillahirrahmanirrahim.”

Hadirin sadayana, susunan acara akad nikah (…) sareng (…) nyaeta:

 1. Wilujeng sumping ti panganten lalaki
 2. Rangkaian upacara kawinan jeung prosesi doa anu baris dipingpin ku Bapak (…) salaku Penghulu (…), Jakarta Pusat
 3. Penyerahan maskawin sareng penyematan cincin
 4. Sungkeman
 5. penutup

Baca juga: 10+ Contoh Teks Penutup MC untuk Berbagai Acara

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Pentas Seni

Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Acara Pentas Seni

Ka sadaya anu dipihormat,yaktos hulu SMA,Bapak/Ibu guru,sarta siswa-siswi di SMA abdi,abdi hoyong ngedalkeun wilujeung sumping sarta hatur nuhun luhur datangna di acara seni ieu. Urang sadaya bersyukur ka Allah SWT luhur kasempetan anu dibikeun ka urang kanggo nyondong sarta ngarasakeun acara ieu dina kaayaan damang sarta afiat.

Salaku nu mawa acara poe ieu,abdi bade membawakeun jadwal acara,yaktos ti bubuka dugi dua sarta panutup. Urang ngaharepkeun supados acara poe ieu tiasa lumangsung lancar. di handap ieu nyaeta susunan acara poe ieu

 • Bubuka
 • Pangbagea ti panitia nu ngayakeun pentas
 • Acara utami,seni pintonan
 • Dua sarta panutup

Sekian artikel berjudul Contoh Teks MC Bahasa Sunda Singkat untuk Semua Acara, semoga bermanfaat.

Loker Pintar tidak pernah meminta kompensasi atau biaya apa pun untuk perekrutan di situs ini, jika ada pihak atas nama kami atau perusahaan yang meminta biaya seperti transportasi atau akomodasi atau apa pun dipastikan itu PALSU.
error: Content is protected !!